Mieszkanie komunalne

  • lodz mdm d

    Więcej mieszkań socjalnych w Łodzi

    3 komentarzy»

    Władze Łodzi są permanentnie pozywane do sądu przez właścicieli kamienic, bo ich lokatorom z sądowymi wyrokami eksmisji miasto nie zapewnia mieszkań socjalnych. By przestać płacić odszkodowania, urzędnicy zaczynają więc przegląd lokali użytkowych, by część z nich przerobić na mieszkania socjalne.